Chlazení a chladírenství

Mám zájem

Chlazení


Chlazené sklady

Hospodárná a vhodně navržená technologie chlazení ovlivňuje významně náklady na provoz chlazených skladů. Jako dodavatel chladicí techniky se umíme dobře přizpůsobit potřebám zákazníků. Chladicí sestavy takzvané „Typové chladicí technologie“ dobře splňují požadavky na hospodárnost a spolehlivost chlazení se zajištěnou servisní podporou.

 

Se správným výběrem vhodné technologie chlazení Vám rádi poradíme.

 

 

Chlazení a chladírenství photo

Účel

Chlazené prostory jsou obvykle součástí logistického řetězce mezi výrobou, distribucí a prodejem zboží. Úkolem je zajistit skladovací podmínky (teplotu, vlhkost) v souladu s hygienickými nebo technologickými normami.

  • Přípravny – jedná se o pracovní prostory s teplotou +12 až +15°C, při návrhu je nutné dbát na nízkou hlučnost a malou rychlost proudění vzduchu.
  • Chladírny – v závislosti na druhu skladovaného zboží se teplota pohybuje v rozmezí od-1°C do +10°C, požadovaná relativní vlhkost závisí na druhu zboží a jeho balení. Od cca +5°C se doporučuje vybavit výparníky aktivním odtáváním.
  • Výrobní prostory: slouží ke skladování produktů při teplotách od-18°C do-30°C. Výparníky musí být vybaveny aktivním odtáváním.
  • Šokové zchlazování/zmrazování – jedná se rychlý způsob snížení teploty potraviny za účelem omezení množení mikroorganismů. Předpokladem pro úspěšné zchlazení je správná distribuce a intenzívní proudění vzduchu při nízké teplotě (např. až-40°C při zmrazování).

Tepelné ztráty Kvalitní tepelná izolace chlazeného prostoru je základním předpokladem nízkých provozních nákladů chlazeného prostoru. Nikdy proto nepodceňujte kvalitu a provedení izolace boxu.

COOL spolupracuje pouze s osvědčenými dodavateli izolovaných boxů. Bilance tepelných zisků Provozní režim, způsob skladování a druh skladovaného zboží má vliv na správný výběr chladicí technologie. Stanovení tepelných zisků nám umožňuje výpočtový program spočítat tepelné zátěže chlazeného prostoru.

Obecné zásady volby chladicí technologie Znalost tepelných zisků, teploty skladování a provozních podmínek skladu ovlivňují výběr chladicí technologie především z pohledu:

  • Chladicího výkonu jednotky
  • Návrhu teplotního spádu (TD) na výparníku
  • Regulace výkonu a zálohování chodu
  • Proudění vzduchu
  • Požadavku na monitorování, archivaci dat a dálkové sledování