Pro firmy

Mám zájem

Pro firmy

Připravujeme komplexní a ekonomicky výhodná řešení od návrhu až po realizaci. Máme za sebou 27 let zkušeností s projekty, které zvyšují komfort kanceláří i komerčních objektů

Objekty vybavené kvalitní klimatizací vykazují úspory energií po celý rok. Dochází v nich k optimalizaci teploty, vlhkosti a čištění vzduchu v kombinaci s přísunem vzduchu čerstvého.

Naše řešení pro firmy photo
 • Profilaxe:

 • Pravidelné prohlídky a údržby realizované na základě uzavřené servisní smlouvy. Servis je vykonáván technologií předepsanou výrobcem zařízení a skládá se z následujících úkonů:
 • kontrola filtrů, jejich čištění nebo výměna podle stavu znečištění;
 • kontrola stavu ventilátorů (hřídele, ložiska), příslušných elektromotorů po stránce mechanické a elektrické;,
 • kontrola výparníků – těsnost a čistota;
 • kontrola funkce kondenzátorů, včetně ventilátorů a jejich čištění;,
 • kontrola stavu chladícího média, chodu kompresoru, oleje, těsnosti spojů, upevnění mechanických částí. V případě úbytku chladiva v systému či oleje v kompresoru jejich doplnění;
 • kontrola funkce termostatu, expanzních ventilů a stavu filtru chladícího media;
 • kontrola funkce všech ochran (teplotní, tlakové a proudové);
 • kontrola funkce chladících kondenzátorů;
 • celková kontrola rozvodné skříně klimatizačního zařízení a jeho správné vazby na daný systém regulace a ovládání;
 • celková kontrola řídícího a regulačního systému klimatizačního zařízení.