Pro domácnosti

Mám zájem

Pro domácnost

Moderním chlazením domů a bytů se zabýváme od roku 1991 a jsme hrdí na to, že naše klimatizační zařízení zpestřují život stovkám domácností.

Mobilní i pevné klimatizační jednotky se stávají běžnou součástí bydlení. jejich spolehlivost a funkce vždy odpovídají kvalitě provedení a ceně za instalaci.

Cool klimatizace udrží pohodu po celý den a výrazně pomůže ke klidnějšímu spánku během tropických nocí. Zavolejte nám a nechejte si připravit ideální řešení pro domácí klimatizaci.

Naše řešení pro domácnosti photo
 • Profilaxe:

 • Pravidelné prohlídky a údržby realizované na základě uzavřené servisní smlouvy. Servis je vykonáván technologií předepsanou výrobcem zařízení a skládá se z následujících úkonů:
 • kontrola filtrů, jejich čištění nebo výměna podle stavu znečištění;
 • kontrola stavu ventilátorů (hřídele, ložiska), příslušných elektromotorů po stránce mechanické a elektrické;,
 • kontrola výparníků – těsnost a čistota;
 • kontrola funkce kondenzátorů, včetně ventilátorů a jejich čištění;,
 • kontrola stavu chladícího média, chodu kompresoru, oleje, těsnosti spojů, upevnění mechanických částí. V případě úbytku chladiva v systému či oleje v kompresoru jejich doplnění;
 • kontrola funkce termostatu, expanzních ventilů a stavu filtru chladícího media;
 • kontrola funkce všech ochran (teplotní, tlakové a proudové);
 • kontrola funkce chladících kondenzátorů;
 • celková kontrola rozvodné skříně klimatizačního zařízení a jeho správné vazby na daný systém regulace a ovládání;
 • celková kontrola řídícího a regulačního systému klimatizačního zařízení.