Klimatizace

Klimatizace photo Mám zájem

Klimatizace od A do Z

Klimatizačním zařízením rozumíme zařízení zejména na chlazení vzduchu a jeho filtraci. Větrací zařízení musí být v provozu celoročně, klimatizaci využíváme zejména v létě. Klimatizace jako součást větracího zařízení je technologicky i energeticky náročným řešením.

U menších objektů se prosazuje nezávislé větrání, a to v nejnutnější velikosti pro splnění hygienických norem. Klimatizace (chlazení) se pak řeší samostatně v těch místnostech, kde to nezbytně potřebujeme. Výhodou tohoto řešení je postupná realizace podle finančních možností, aktuální potřeby nebo podle provozních zkušeností. Dnešní typy klimatizačních jednotek to umožňují, neboť mají jen nepatrné nároky na montáž a na stavební úpravy.

 

 

 

Klimatizace photo

Klimatizace a vzduchotechnika mají u nás dlouhou tradici. Působí zde řada renomovaných firem a výrobců. Na našem trhu se můžeme setkat s nejmodernějšími klimatizačními systémy z celého světa. Odborná úroveň projektantů je vysoká.

Mezi nejčastější problémy, se kterými se majitelé a provozovatelé budov potýkají, jsou: nedostatečné větrání a vytápění, neúčinné odsávání pachů a škodlivin, nedostatečná údržba vzduchotechnického zařízení, vysoká hlučnost a prašnost pronikající z vnějšího prostředí, tepelná zátěž – neúčinné chlazení a další. Tento stav je zčásti zaviněn tím, že se provozu, a hlavně údržbě mnohdy dobrých zařízení nevěnovala dostatečná pozornost. Klimatizační zařízení je nákladná investice a jako takové vyžaduje kvalifikovanou obsluhu a údržbu, se kterou je nutno počítat v provozních nákladech.

  • místnosti sloužící k pobytu nebo odpočinku osob: obytné místnosti, sály (koncertní, divadelní, jednací), hotelové pokoje a haly, restaurace, lůžková zařízení v nemocnicích
  • pracovní místnosti: kanceláře, laboratoře, velíny, lékařské ordinace, operační sály, rozhlasová a televizní studia, soudní síně, prodejny, místnosti s výpočetní a reprodukční technikou
  • výrobní prostory: výrobní místnosti pro zpracování a skladování textilu, tabáku, kožešin, farmaceutek, barev a laků, potravin
  • doprava: motorová vozidla, lodě, vlaky a letadla

Klimatizační zařízení, která mají v pracovních a obytných prostorách zlepšit klima pro lidi, se označují jako komfortní. Používají se v místnostech, ve kterých se teplota může pohybovat od 18°C do 32°C. Zařízení se doporučují také v obchodech, kde příjemné klima prodejních prostor zvyšuje obrat.

Klimatizační jednotky vzduch odvlhčují. Voda ze vzduchu se na chladiči vysráží, musí se odvést a je nutné prověřit, zda je umístění jednotky možné zrealizovat. Odborné firmy pro tyto účely nabízejí speciální malá čerpadla kondenzátu, která mají výtlak i 7 metrů. Často se zapomíná na to, že na kondenzátoru venkovní klimatizační jednotky se v provedení „tepelné čerpadlo“ vysráží voda a je nutné ji odvézt, zejména máte-li jednotku v půdním prostoru. V zimním období se na kondenzátoru vytvoří námraza, kterou automatika pravidelně odmrazuje za vzniku většího množství vody, která často ve sběrné vaně zamrzá. Proto se vany vybavují elektrickým ohřevem.

Dalším významným kritériem pro výběr zařízení je hluková zátěž. Výkon vnitřních klimatizačních jednotek nastavujeme změnou otáček ventilátoru. Zvolené otáčky jsou kompromisem výkonu a hlučnosti. Klimatizační jednotky někdy dimenzujeme na střední otáčky, což je ale energeticky nevýhodným, kompromisním řešením. Jednotky pak většinu roku pracují tiše, ale s nepříznivou odpařovací teplotou a zbytečně vzduch odvlhčují.