Individuální řešení

Mám zájem

Klimatizace na míru

Naší specialitou jsou návrhy tzv. „ na míru “, kdy zajišťujeme celkové realizace od příjezdu na místo, zaměření, návrhu řešení, výkresové dokumentace a instalace.

Máme odborně školený personál, a tak Vám vždy poradíme s ideálním řešením. Umíme vyměnit stávající klimatizaci za novou, stejně jako připravit nezávazný návrh.

Mezi velmi žádané služby patří profylaxe - pravidelný záruční a pozáruční servis.Kontaktujte nás klidně i během zimy - budete mít jistotu, že v létě bude Vaše klimatizace připravena.

Řešení pro vás na míru photo
 • Profilaxe:

 • Pravidelné prohlídky a údržby realizované na základě uzavřené servisní smlouvy. Servis je vykonáván technologií předepsanou výrobcem zařízení a skládá se z následujících úkonů:
 • kontrola filtrů, jejich čištění nebo výměna podle stavu znečištění;
 • kontrola stavu ventilátorů (hřídele, ložiska), příslušných elektromotorů po stránce mechanické a elektrické;,
 • kontrola výparníků – těsnost a čistota;
 • kontrola funkce kondenzátorů, včetně ventilátorů a jejich čištění;,
 • kontrola stavu chladícího média, chodu kompresoru, oleje, těsnosti spojů, upevnění mechanických částí. V případě úbytku chladiva v systému či oleje v kompresoru jejich doplnění;
 • kontrola funkce termostatu, expanzních ventilů a stavu filtru chladícího media;
 • kontrola funkce všech ochran (teplotní, tlakové a proudové);
 • kontrola funkce chladících kondenzátorů;
 • celková kontrola rozvodné skříně klimatizačního zařízení a jeho správné vazby na daný systém regulace a ovládání;
 • celková kontrola řídícího a regulačního systému klimatizačního zařízení.